Česká spořitelna / Erste Wolfberg

  • Client - Česká spořitelna / Erste
  • Name - George
  • Agency - VML
  • Director - Wolfberg